CMF 31S-800

THÔNG SỐ BÌNH:
Voltage/Điện thế(v): 12
Capacity/Dung lượng (Ah): 100
Length/Dài (L-mm): 324
Width/Rộng (W-mm): 172
Height/Cao (H-mm): 220
Total Height/Tổng cao (TH-mm): 245
Type of terminal post/Loại cọc bình: P3
Layout/Bố trí: L1

Danh mục: